فارسی ششم دبستان - مبتکران

وضعیت موجودی موجود
برند : مبتکران
339 رای

فارسی ششم دبستان - مبتکران

این کتاب برای چه کسایی مناسبه؟
 
این کتاب برای کلاس ششمی های عزیز برای یادگیری علوم مناسبه.
 
فایده ی این کتاب چیه؟
 
معنی تمام شعرها و نثرهای کتاب درسی
 
بررسی یادآوری های کتاب (نکته های دستوری، نگارشی و آرایه های ادبی)
 
انواع تمرین های تشریحی دستور، آرایه های ادبی و نگارشی
 
آزمون های چهارگزینه ای درس به درس با پاسخ تشریحی
 
همراه با آزمون های ورودی تیزهوشان و مدارس برتر
آموزش مفهومی
آموزش به شیوه حل مسئله
پرسش های چهار گزینه ای تالیفی
دارای پاسخ تشریحی
متناسب با کتاب درسی
فراتر از کتاب درسی
برای همه دانش آموزان به ویژه دانش آموزان تیزهوش
 
مولف این کتاب کیه؟
 
مولف این کتاب آقای حمید طالب تبار هستند.
 
 
 
تعداد صفحات این کتاب چندتاست؟
 
396 صفحه داره.

فارسی ششم دبستان - مبتکران

مشخصات
نویسنده: حمید طالب تبار
ناشر: مبتکران
مقطع: ابتدایی
تعداد جلد: تک جلدی
شابک: 978-964-07-1764-6
پارامتر های ظاهری
تعداد صفحات: 396
قطع کتاب: وزیری
برند مبتکران
کد محصول 126
وزن 1500 گرم

نقد و بررسی فارسی ششم دبستان - مبتکران

مقدمه

ساختار این کتاب

بخش اول (معنی شعر و نثرها)

ستایش

درس اول

حکایت

درس دوم

بخوان و فقط حفظ کن

بخوان و بیندیش

درس سوم

بخوان و حفظ کن

درس چهارم

حکایت

درس ششم

بخوان و حفظ کن

بخوان و بیندیش

درس هفتم

بخوان و حفظ کن

درس هشتم

درس نهم

حکایت

بخوان و بیندیش

درس دهم

بخوان و حفظ کن

درس یازدهم

حکایت

بخوان وبیندیش

درس دوازدهم

درس سیزدهم

حکایت

درس شانزدهم

بخوان و حفظ کن

درس هفدهم

بخوان و بیندیش

نیایش

بخش دوم (بررسی یادآوری ها)

درس اول

تمرین مربوط به تعداد جمله

تمرین مربوط به نهاد و گزاره

تمرین مربوط به جمله از نظر محتوا

تمرین مربوط به ترتیب اجزای جمله

پرسش چهار گزینه ای مربوط به تعداد جمله

پرسش چهار گزینه ای مربوط به تعداد نهاد و گزاره

پرسش چهار گزینه ای مربوط به تعداد جمله از نظر محتوا

پرسش چهار گزینه ای مربوط به ترتیب اجزای جمله

پاسخ تمرین های مربوط به تعداد جمله

پاسخ تمرین های مربوط به نهاد وگزاره

پاسخ تمرین های مربوط به تعداد جمله از نظر محتوا

پاسخ تمرین ها مربوط به ترتیب اجزای جمله

پاسخ پرسش ها به چهار گزینه ای مربوط به تعداد جمله

پاسخ پرسش ها به چهار گزینه ای مربوط به نهاد و گزاره

پاسخ پرسش ها چهار گزینه ای مربوط به جمله از نظر محتوا

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای مربوط به ترتیب اجزای جمله

درس دوم

تمرین های مربوط به هم خانواده

پرسش ها چهار گزینه ای مربوط به هم خانواده

پاسخ تمرین های مربوط به هم خانواده

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای مربوط به هم خانواده

درس سوم

تمرین های مربوط به زبان رسم الخط املایی

پرسش ها چهار گزینه ای مربوط به زبان و رسم الخط املایی

پاسخ تمرین های مربوط به زبان و رسم الخط املایی

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای مربوط به زبان و رسم الخط املایی

درس چهارم

تمرین های مربوط به آرایه های مبالغه و کنایه

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای مربوط به مبالغه و کنایه

درس پنجم

تمرین های مربوط به آرایه ی تشبیه

پرسش های چهار گزینه ای مربوط به آرایه های تشبیه

پاسخ تمرین های مربوط به تشبیه

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای مربوط به آرایه ی تشبیه

درس ششم

تمرین ها مربوط به به پیشوند ها

پرسش های چهار گزینه ای مربوط به پیشوندها

پاسخ تمرین های مربوط به پیشوند ها

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای مربوط به پیشوندها

 

درس هفتم

تمرین های مربوط به فعل امر

پرسش های چهار گزینه ای مربوط به فعل امر

پاسخ تمرین های مربوط به فعل امر

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای مربوط به فعل امر

درس نهم

تمرین های مربوط به تشخیص و مناظره

پرسش های چهار گزینه ای مربوط به تشخیص و مناظره

پاسخ  تمرین های مربوط به تشخیص و مناظره

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای مربوط به تشخیص و مناظره

درس دهم

تمرین های مربوط به روش های پیدا کردن کتاب در کتاب خانه

پاسخ تمرین های مربوط به روش پیدا کردن کتاب در کتاب خانه

درس یازدهم

تمرین های مربوط به قالب های شعری فارسی

پرسش های چهار گزینه ای مربوط به قالب ها

درس دوازدهم

تمرین های مربوط به منادا

پرسش های چهار گزینه ای مربوط به منادا

پاسخ تمرین های مربوط به منادا

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای مربوط به منادا

درس چهاردهم

تمرین های مربوط به نشانه های نگارشی

پرسش های چهار گزینه ای مربوط به نشانه های نگارشی

پاسخ تمرین های مربوط به نشانه های نگارشی

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای مربوط به نشانه های نگارشی

درس پانزدهم

تمرین های مربوط به شبه جمله (اصوات)

 تمرین های مربوط به کلمه های مخفف (کوتاه شده)

پرسش های چهار گزینه ای مربوط به شبه جمله (اصوات)

پرسش های چهار گزینه ای مربوط به کلمه های مخفف (کوتاه شده)

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای شبه جمله (اصوات)

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای کلمه های مخفف (کوتاه شده)

درس شانزدهم

تمرین های مربوط به عناصر داستان و پاسخ آن ها

درس هفدهم

تمرین های مربوط به تضاد

تمرین های مربوط به حرف اضافه ی «را»

پرسش های چهار گزینه ای مربوط به تضاد

پرسش های چهار گزینه ای مربوط به حرف اضافه «را»

پاسخ تمرین های مربوط به تضاد

پاسخ تمرین های مربوط به حرف اضافه «را»

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای مربوط به تضاد

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای مربوط به حرف اضافه ی «را»

بخش سوم (پرسش های چهار گزینه ای)

درس اول

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای

درس دوم

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای

درس سوم

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای

درس چهارم

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای

درس پنجم

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای

درس ششم

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای

درس هفتم

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای

درس هشتم

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای

درس نهم

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای

درس دهم

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای

درس یازدهم

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای

درس دوازدهم

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای

درس سیزدهم

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای

درس چهاردهم

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای

درس پانزدهم

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای

درس شانزدهم

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای

درس هفدهم

پاسخ پرسش های چهار گزینه ای

بخش چهارم (آزمون تیز هوشان)

آزمون شماره (1)

پاسخ آزمون شماره (1)

آزمون شماره (2)

پاسخ آزمون شماره (2)

آزمون شماره (3)

پاسخ آزمون شماره (3)

آزمون شماره (4)

پاسخ آزمون شماره (4)

آزمون شماره (5)

پاسخ آزمون شماره (5)

آزمون شماره (6)

پاسخ آزمون شماره (6)

آزمون شماره (7)

پاسخ آزمون شماره (7)

آزمون شماره (8)

پاسخ آزمون شماره (8)

آزمون شماره (9)

پاسخ آزمون شماره (9)

آزمون شماره (10)

پاسخ آزمون شماره (10)

آزمون شماره (11)

پاسخ آزمون شماره (11)

نظرات کاربران درباره فارسی ششم دبستان - مبتکران

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.

اولین نفری باشید که در مورد فارسی ششم دبستان - مبتکران نظر می دهد.

ارسال نظر درباره فارسی ششم دبستان - مبتکران

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
captcha
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید